ผกก.สน.พระโขนง จัดให้มีการประชุมประจำเดือน ทุกเดือน เพื่ออบรมข้าราชการตำรวจในเรื่องการถวายความปลอดภัย ชี้แจงข้อราชการต่างๆ
กลับหน้าแรก