เจ้าหน้าที่ตำวจ สน.พระโขนง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ ,สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย และทหารจาก กรมทหารม้าที่ รักษาพระองค์ ตรวจสถานบริการ (ร้าน MOURE)ตามมาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

 
พระโขนง 20 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ ,สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย และทหารจาก กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ตรวจสถานบริการ (ร้าน ส้มตำไฮเทค) ตามมาตรการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
กลับหน้าแรก