เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 โดยสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง จัดทำโครงการเยาวชนสามัคคีร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
และนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา โดยโครงการดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรของนักเรียนนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน
ตลอดจนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สน.พระโขนง
และจัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจของนักเรียนนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน
กลับหน้าแรก