โรงเรียนสอนตัดผมชาย HAIR Studio modify โดย อ.สันติ บุญมาเลิศ และคณะครู
ได้มาทำการสอนข้าราชการตำรวจ สน.พระโขนง ตัดผมชายตามหลักสูตร "เรียนตัดผมชาย พร้อมสู้มืออาชีพ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สน.พระโขนง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น.
กลับหน้าแรก