พ.ต.อ.ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.พระโขนง ทหาร และสาธารณะสุข
เยี่ยมชมชุมชนเกตุไพเราะ ตามโครงการชุมชนสีขาว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
กลับหน้าแรก